top of page

CPTED in wijkveiligheidsplannen met subsidie van het ministerie van J&V

Onlangs is Art of Safety gestart met een omvangrijk, nieuw en innovatief project. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van – en in samenwerking met – de gemeente Sittard-Geleen. Voor een zestal wijken in Sittard-Oost worden CPTED-analyses opgesteld van hotspots ten behoeve van wijkveiligheidsplannen. Hiervoor is subsidie beschikbaar gesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid omdat deze aanpak vernieuwend en innovatief is.

De gemeente Sittard-Geleen is gestart met een project om voor Sittard-Oost voor elke wijk een wijkveiligheidsplan op te stellen. Onderdeel van het wijkveiligheidsplan is een analyse van de hotspots op basis van criminaliteitscijfers en op basis van de veiligheidsbeleving samen met bewoners. Van de betreffende hotspots wordt vervolgens een CPTED-analyse gemaakt. In deze analyse worden inwoners actief betrokken. Door deze aanpak worden de wijkveiligheidsplannen ingezet voor een duurzame verbetering van de veiligheid in de wijk. Daarnaast wordt hierdoor een meer proactieve aanpak mogelijk van veiligheid in de wijk. Er wordt namelijk gekeken naar de inrichting van de wijk en de wijze waarop dit de veiligheid beïnvloed. Dit aspect ontbreekt momenteel nog in veel (wijk)veiligheidsplannen.

Hoewel de hotspot aanpak, de CPTED-methodiek en de wijkveiligheidsplannen geen nieuwe methodieken zijn, is een integratie van deze elementen in één aanpak wel nieuw. De innovatie van de aanpak ligt in het verbinden van deze methodieken, zodat een meer geïntegreerde aanpak ontstaat.

Criminaliteit is plaatsgebonden, het vindt altijd érgens plaats. Op sommige plaatsen meer dan op anderen. Uit onderzoek blijkt dat 50% van alle criminaliteit plaatsvindt in slechts 5% van alle straten. Er zijn in een wijk ‘hotspots’ van criminaliteit en onveiligheid te benoemen. In veel gevallen liggen deze voor de hand en zijn het verloederde locaties, rotte plekken in de wijk. Plekken die mensen vermijden omdat er drugs wordt gedeald, er hangjeugd is of het donker is en er geen overzicht is. Vaak weten bewoners deze plekken exact aan te wijze. De kunst is om op basis van criminaliteitscijfers en ervaringen van inwoners deze hotspots te definiëren en vervolgens te analyseren wat juist deze locaties tot hotspots maakt. Een CPTED-analyse is hiervoor zeer geschikt. Er wordt hierbij gekeken naar de wijze waarop de fysieke omgeving de veiligheid beïnvloed. Criminaliteit is afhankelijk van drie factoren: dader, slachtoffer en omgeving. Veelal wordt geprobeerd de eerste twee factoren te beïnvloeden, terwijl juist de gemeente een grote verantwoordelijk heeft in de openbare ruimte en juist hier de structurele winst is te behalen. Door een goede CPTED-analyse wordt het mogelijk gericht in te grijpen in de fysieke omgeving en zodoende de wijk merkbaar en duurzaam veiliger te maken.

De eerste analyses zijn inmiddels gestart en de eerste buurtconsultatie staat gepland. Blijf de ontwikkelingen volgen op de website www.artofsafety.nl. Heeft u vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar artofsafety@outlook.com.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page