top of page

Diensten

Art of Safety specialiseert zich in design voor (integrale) veiligheid. Het doel van Art of Safety is door een goed ontwerp onveiligheid te verminderen en de beleving van veiligheid te verbeteren. Voor de openbare ruimte en gebouwen en op het gebied van openbare orde en (integrale) veiligheid. Voor zowel de fysieke als sociale omgeving.
Design, criminaliteit en veiligheidsbeleving

 

De openbare ruimte of gebouwen kunnen zondanig worden vormgegeven dat de kans op criminaliteit en overlast wordt geminimaliseerd en de veiligheidsbeleving wordt gemaximaliseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kennis en vaardigheden uit het vakgebied Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) en de 'Design out Crime' aanpak.

 

Art of Safety geeft advies over het sociaal veilig ontwerpen en beheren van de openbare ruimte en gebouwen. Dit kan in de ontwerpfase of voor bestaande situaties waar u wordt geconfronteerd met een onveilige omgeving.

Integrale veiligheid

Art of Safety wordt ingezet om complexe problematieken met betrekking tot integrale veiligheid aan te pakken. Design kan hierbij de oplossing bieden, maar soms is de vraag breder of is een andere aanpak wenselijk. Denk hierbij aan onderzoek, projectleiding of beleidsvorming in het brede veld van integrale veiligheid, van sociale veiligheid tot crisisbeheersing. Ook hierbij kan Art of Safety u van dienst zijn.

 

Design en openbare orde
 
Art of Safety geeft advies over openbare orde vraagstukken. Bijvoorbeeld cameratoezicht, crisisbeheersing en voetbalveiligheid. Ook hier levert design een bijdrage. Denk aan de vormgeving van cameratoezicht, de inrichting van een voetbalstadion of de inrichting van een evenemententerrein. 
 
De werkzaamheden met betrekking tot evenementenveiligheid en crowd management worden sinds 1 juni 2016 verricht namens het Event Safety Institute en Crowdprofessionals. Zie voor meer informatie de website:
www.eventsafetyinstitute.nl.
 

 

 

 

Workshops en trainingen

Art of Safety biedt op maat gemaakte workshops en trainingen op het gebied van sociaal veiligheid door inrichting en beheer(CPTED). Doelgroepen zijn onder andere buurtpreventieteams, toezichthouders van woningcorporaties en ambtenaren van gemeenten. De trainingen bestaan uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk en worden incompany georganiseerd.

 

Design en terrorisme

Gebouwen of de openbare ruimte kunnen zodanig worden vormgegeven dat de kans op een terroristische aanslag wordt geminimaliseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 'Design against Terrorism' aanpak.
Art of Safety geeft advies over het subtiel integreren van veiligheidsmaatregelen tegen terrorisme in de omgeving, zodat het veiligheidsgevoel van het publiek niet wordt aangetast maar de veiligheid wel kan worden gewaarborgd. Dit kan in de ontwerpfase of voor de verbetering van bestaande situaties.

 

 

bottom of page