top of page
Art of Safety

 

Welkom bij Art of Safety, specialist in design voor (integrale) veiligheid. Het doel van Art of Safety is middels een goed ontwerp onveiligheid te verminderen en de beleving van veiligheid te verbeteren. Voor de openbare ruimte en gebouwen en op het gebied van openbare orde en (integrale) veiligheid.

 

Waarom design?

  • Het vertrekpunt is de interactie tussen gedrag en omgeving.

  • Er wordt gebruik gemaakt van het natuurlijke gedrag van mensen.

  • De maatregelen zijn subtiel, vaak onzichtbaar.

  • De maatregelen zijn kostenefficiënt, vaak kosteloos.

  • Er ontstaat een verbetering van de algehele kwaliteit van de omgeving, inrichting of het evenement.

Nieuws

 

artofsafety@outlook.com

​​

 

 

Diensten

 

Design, criminaliteit en veiligheidsbeleving

Design en openbare orde

Design en terrorisme

Onderzoek, beleidsvorming en projectleiding integrale veiligheid

Workshops en trainingen

bottom of page