top of page

Art of Safety draagt bij aan veiligheid bij Serious Request

Serious Request 2015 in Heerlen was een groot succes. Een geweldig evenement voor de stad Heerlen. Ook wat betreft veiligheid mag er van een succes worden gesproken. Ondanks dat dagelijks meer dan 100.000 bezoekers Heerlen bezochten, was het deze dagen even veilig als een reguliere uitgaansavond. Door Art of Safety is hier een bijdrage aan geleverd.

Voorafgaande aan het evenement heb ik vanuit Art of Safety het veiligheidsplan opgesteld voor het evenement. Dit plan is gemaakt namens de gemeente Heerlen en in nauwe samenwerking met politie, brandweer, GHOR en NPO-3FM. Het plan is vastgesteld door de driehoek en bevatte de afspraken die mulidisciplinair zijn gemaakt over de veiligheid omtrent het gehele evenement en bijbehorende side events.

Tijdens het evenement ben ik daarnaast ingezet als één van de veiligheidscoördinatoren van de gemeente. Om de veiligheid te waarborgen was een commandocentrum ingericht, waar o.a. de gemeente, politie en beveiliging zorgden voor een 24/7 bezetting. De taak van de veiligheidscoördinator bestond uit het aansturen van de gemeentelijke diensten en coördineren van inzet met politie, beveiliging, 3FM, brandweer en GHOR. Ook crowd management behoorde hiertoe. Mooi om deel uit te mogen maken van de veiligheidsorganisatie van een dergelijk uniek evenement.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page