top of page

Deelname Summerschool Kopenhagen

Van 22 tot 30 augustus heeft in Kopenhagen een zomerschool plaatsgevonden in Crime Prevention Through Urban Design & Planning (CP-UDP, de Europese tegenhanger van CPTED). Ik had de eer aan deze unieke en intensieve trainingsweek deel te mogen nemen. Samen met Abel Wolterbeek van DSP-Groep vertegenwoordigde ik Nederland in een groep van 30 cursisten uit heel Europa. Verschillende werkgroepen, bestaande uit architecten, urban designers, criminologen en social workers zijn aan de slag gegaan met concrete verbetervoorstellen voor de wijk Nørrebro in Kopenhagen met als doel het verbeteren van de veiligheid en veiligheidsbeleving.

De zomerschool begon met interessante lezingen van Bo Grönlund (Denemarken), Umberto Nicolini (Italië) en onze eigen Paul van Soomeren van DSP-Groep en SVOB bestuurslid. Ook is een uitgebreide rondleiding verzorgd door Kopenhagen, waarbij we met eigen ogen de wijken hebben bekeken die zijn gebouwd conform CP-UDP/CPTED principes. Vervolgens hebben we nader kennis gemaakt met de wijk Nørrebro, de casus die bij de zomerschool centraal stond. Natuurlijk hebben de deelnemers elkaar beter leren kennen op verschillende manieren, onder andere door middel van een leuk ‘daderspel’ waarin we hebben ervaren hoe het voelt om zelf een crimineel feit te plegen.

Na het gezamenlijke programma, zijn 5 werkgroepen geformeerd die ieder een eigen deel van Nørrebro onder de loep hebben genomen. De groep waar ik aan deelnam stond bekend als de ‘nightlife group’ en bestond uit cursisten uit Portugal, Denemarken, Oostenrijk, Italië en Israël. We hebben een analyse en ontwerp opgeleverd voor het uitgaanscentrum van Nørrebro. De samenwerking was intensief, leerzaam en soms vermoeiend. De uitdaging was om vanuit verschillende professionele, culturele en taalkundige achtergronden tot gedeelde probleemdefinities en oplossingen te komen. Hoewel dit de nodige inspanning vroeg, met werkdagen van 9:00 tot 23:00 en soms gebrek aan voedsel, heeft dit tot veel nieuwe inzichten geleid en tot een mooi eindproduct. Het resultaat is gepresenteerd aan de gemeente Kopenhagen en bood, zo bleek, een nieuw en gewaagd perspectief.

Wat me is opgevallen, is dat we in Nederland op het gebied van CP-UDP/CPTED behoorlijk voor liggen ten opzichte van de rest van Europa. Na het Verenigd Koninkrijk is de meeste ervaring in Europa te vinden in Nederland. Niet op zijn minst door de inspanningen van Paul van Soomeren, die in Europa één van de vooraanstaande pioniers en experts is. Daar mogen we best een beetje trots op zijn.

De zomerschool is georganiseerd in het kader van de EU COST ACTION TU1203. Voor meer informatie, zie: http://costtu1203.eu.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page